Адвокат гражданские дела

Адвокат в судовому процесі розробляє позицію, аналізуючи та досліджуючи всі обставини справи. Адвокат оцінює сукупність доказів, які покладені супротивною стороною в основу своєї позиції, адвокат вправі самостійно збирати докази по справі, хоча долучати до справи докази має право тільки суд за клопотанням адвоката. Адвокат діє виключно в інтересах свого довірителя в процесі. Позиція захисту узгоджується з довірителем, який має право заперечувати проти тих чи інших дій адвоката, відносини між адвокатом і довірителем будуються на повній довірі.

Особливе значення в судовому процесі має заключна промова адвокат гражданские дела в дебатах сторін після закінчення розгляду по суті. Дебати складаються з промов сторін по справі, в дебатах дається аналіз доказів по справі, на які посилаються сторони, і в кінці робляться висновки по суті справи. Юридичні послуги адвокатів. Арбітражні справи. Цивільні справи. Адвокати. Арбітражні спори. Цивільні справи. Захист у кримінальних справах. 20 років юридичної практики. Бездоганна репутація і впевнена захист. Ми — це колектив московських адвокатів, які надають на найвищому рівні юридичні послуги громадянам і організаціям за поданням інтересів в арбітражних судах у спорах, що виникають у рамках підприємницької діяльності, а також в судах загальної юрисдикції по цивільним справам.

Адвокат, представляючи інтереси в арбітражному суді та суді загальної юрисдикції, зобов’язаний діяти сумлінно з метою максимального захисту прав та законних інтересів свого довірителя. Активність адвоката часто визначає успішний розвиток арбітражного (цивільного) процесу. Суд спостерігає за законністю в судовому процесі та при необхідності надає допомогу сторонам у збиранні доказів у справі, а також визначає предмет доказування.

Крім того, ми здійснюємо кваліфіковану захист у кримінальних справах у процесі попереднього розслідування і в суді. Наш досвід, репутація та професіоналізм — складові успіху.

Читайте также: